TRV:01036

ID TRV:01036
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kontaktledningsmaster: Kontaktledningsmaster skal utjevnes til returkretsen i samsvar med krav til utsatte ledende deler.
  1. Utførelse: Innfestingen av isolatorfestene til utliggere på master i elektrisk ledende materiale kan anses som tilstrekkelig utjevnet. Se også Felles elektro/Prosjektering og bygging/Jording og utjevning#Alternativ fremføring om langsgående jordleder opphengt i kontaktledningsmast.
  2. Utførelse: Annet utstyr på master i elektrisk ledende materiale kan anses som utjevnet gjennom innfestingen til masten.
  3. Utførelse: Innfestingen av isolatorfestene til utliggere på tremaster og betongmaster skal utjevnes til returkretsen med egen utjevningsforbindelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon