TRV:01044

ID TRV:01044
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Lederisolasjon: Der det benyttes lederisolasjon, skal isolasjonen være farget, slik at lederens funksjon blir gjenkjennelig.
  1. Utførelse Utjevningsforbindelser og forbindelser mellom kjøreskinner bør være uisolert der det ikke forstyrrer sporfelter.
  2. Utførelse: Isolasjon for ledere i returkretsen skal være svart.
  3. Utførelse: Isolasjon for langsgående jordledere og for utjevningsforbindelser skal være gul/grønn.
  4. Utførelse: Isolasjon for N-ledere skal være blå.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon