TRV:01046

ID TRV:01046
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Dimensjonering for kortslutningsstrøm: Returkretsen og utjevningsforbindelser skal dimensjoneres slik at påregnelig kortslutningsstrøm ikke fører til skadelig høy ledertemperatur.
  1. Utførelse: Lederne skal dimensjoneres for termisk kortslutningsstrøm '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' angitt i Dimensjonerende kortslutningsstrømmer og varigheter for 15 kV-anlegget og i Tabell: Dimensjonering av ledere for termisk strøm, med den angitte varigheten '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' for kortslutningsstrømmen.
  2. Utførelse: Maksimal kortslutningsstrøm for lederen, angitt av leverandøren ved aktuell varighet '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' for kortslutningen, kan benyttes.
  3. Utførelse: Beregningsformelen i Tabeller for termisk dimensjonering kan benyttes for beregning av maksimal kortslutningsstrøm for en leder.
  4. Utførelse: Den samme beregningsformelen er anvendt for noen vanlige tilfeller, og de beregnede verdiene som finnes i tabell 4 i Tabeller for termisk dimensjonering, kan brukes for termisk dimensjonering med kortslutningsstrøm.
Grafikkvisning Kortslutningsstrøm: [math]\displaystyle{ I_{th} }[/math]

Varighet: [math]\displaystyle{ t_f }[/math]

Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon