TRV:01048

ID TRV:01048
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Tilkoblinger til kjøreskinner: Ved mekanisk dimensjonering av elektrisk tilkobling til kjøreskinnene skal det tas hensyn til mekanisk påkjenning fra passerende tog.
  1. Utførelse: Alle elektriske tilkoblinger til kjøreskinne skal utføres med presset skruforbindelse.
    1. Minste avstand mellom to hull for presset skruforbindelse skal være 150 mm.
    2. Minste avstand fra skrudd skinnelask til hull for presset skruforbindelse skal være 300 mm.
    3. Minste avstand fra skinnesveis til hull for presset skruforbindelse er spesifisert i Overbygning/Prosjektering/Helsveist spor#Minste avstand mellom sveis og hull.
  2. Utførelse: Returforbindelser og utjevningsforbindelser som tilkobles kjøreskinner, er utsatt for mekaniske påkjenninger og skal derfor ha et ledertverrsnitt på minst 50 mm2, i samsvar med EN 50122-1:2011 punkt 10.3.1.
  3. Utførelse: Ved dimensjonering av antall returforbindelser til kjøreskinnene skal kontinuiteten i returkretsen fortsatt være intakt selv om en enkelt returforbindelse skulle bli avrevet, i samsvar med EN 50122-1:2011 punkt 10.3.1.
  4. Utførelse: Utjevningsforbindelser til enkeltobjekter, som kontaktledningsmaster, kan utjevnes til kjøreskinnene med en enkelt forbindelse.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon