TRV:01049

ID TRV:01049
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Kontinuitet i returkretsen: Returkretsen skal utføres slik at ett enkelt brudd i en forbindelse eller kjøreskinne ikke fører til en farlig spenningsstigning.
  1. Utførelse: Kjøreskinner som fører returstrøm, skal utstyres med skinneforbinder i alle mekaniske skinneskjøter uten isolasjon.
  2. Utførelse: På enkeltisolerte sporfelt skal skinneforbindere og overkast være dublert.
  3. Utførelse: Ved glideskjøter skal det over skjøten legges doble skinneforbindere med minimum 95 mm2 fleksibel kobberline for hver forbindelse.
  4. Utførelse: Det skal sikres at returkretsen er kontinuerlig gjennom sporveksler. Se også Felles_elektro/Prosjektering_og_bygging/Jording_og_utjevning/Vedlegg_-_Returkrets_ved_sporveksel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon