TRV:01063

ID TRV:01063
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Enkeltisolerte sporfelter: For å unngå påvirkning på togdeteksjonssystemet skal returkretsen utformes slik at returstrøm fra tog som befinner seg utenfor det aktuelle sporfeltet eller stasjonsområdet, ikke overføres i jordet skinne, se Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt_-_95/105_Hz#Oppbygning_og_bruk_av_vekselstrømsporfelt_-_95.2F105_Hz.
  1. Utførelse: Det skal benyttes returleder, se også Figur: Stasjon med enkeltisolert sporfelt (Prinsippskisse)
  2. Utførelse: Returforbindelser skal tilkobles returlederen.
  3. Utførelse: Utjevningsforbindelser skal tilkobles returlederen eller fastsatt, jordet kjøreskinne.
  4. Unntak: Enkeltisolerte sporfelter som er kortere enn 250 meter, kan eventuelt bygges uten returleder. Se Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt_-_95/105_Hz#Enkeltisolert_sporfelt_for_stasjon_.28Type_1.29 og Signal/Prosjektering/Togdeteksjon/Vekselstrømsporfelt_-_95/105_Hz#Enkeltisolert_sporfelt_for_stasjon_-_ved_store_returstr.C3.B8msforstyrrelser_.28Type_2.29.
  5. Utførelse: Det skal finnes en redundant vei for returstrøm i tilfelle brudd i jordet skinne. Kravet anses som oppfylt med minst to parallellkoblede spor eller ved etablering av returleder eller for AT-system (med NL og PL) der det er enkeltisolerte sporfelt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon