TRV:01065

ID TRV:01065
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Dobbeltisolerte sporfelter med stor avledning: På strekninger med dobbeltisolerte sporfelter (95/105 Hz) med stor avledning mellom kjøreskinnene, skal det gjennomføres tiltak for å begrense avledningen for dermed å opprettholde en pålitelig togdeteksjon i sporfeltet.
 1. Utførelse: Avledning kan begrenses gjennom ett eller flere av følgende tiltak:
  • utjevne konstruksjoner som har stor avledning, til kjøreskinnene via en filterimpedans,
  • bruke samme filterimpedans til flere forbindelser til kjøreskinnene, og på den måten begrense antall filterimpedanser,
  • utjevne til returkretsen via en langsgående jordleder på hele eller deler av sporavsnittet,
  • utjevne til kjøreskinnene via en VLD, (se eget vedlegg)
  • forkorte sporavsnittet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon