TRV:01099

ID TRV:01099
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) PE-leder: PE-leder skal utjevnes til returkretsen i bare ett punkt, via MEB i nettets forsyningsende.
  1. Utførelse: Metode for tilkobling til returkretsen ved dobbeltisolerte sporfelt skal velges i samsvar med Tabell: Metoder for utjevning til returkrets i sporfelt (enten filterimpedans eller langsgående jordleder).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon