TRV:01115

ID TRV:01115
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Eltekniske hus: I eltekniske hus skal det etableres en MEB som tilknyttes byggets armering og eventuelle jordingselektroder, returkretsen, PE-leder for lavspenningskabler og skjerm for ekom-kabler.
  1. Utførelse: For eltekniske hus med komponenter som inngår i banestrømforsyningen med tilkobling til returkretsen, skal det etableres en egen skinne for tilkobling av:
    • komponentene i banestrømforsyningen
    returforbindelser til returkretsen og
    • utjevning til MEB.
  2. Utførelse: Returforbindelse mellom elteknisk hus og returkretsen (enten kjøreskinne(r), filterimpedans eller returleder på stasjon) skal ha minst en redundant leder.
  3. Unntak: Der elteknisk hus ligger i stor avstand fra elektrifisert jernbane, og det for øvrig ikke er krav om utjevning av ledende deler i elteknisk hus til returkretsen, kan utjevning av elteknisk hus til returkretsen utelates.
  4. Unntak til 1: For enkle installasjoner (f.eks. kiosk med reservestrømstransformator eller lignende) kan utjevning til returkretsen terminere rett på MEB uten å bli ført via separat skinne for returforbindelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon