TRV:01125

ID TRV:01125
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Svingskiver: Svingskiver skal ha utjevningsforbindelse til returkretsen.
  1. Utførelse: Alle tilstøtende spor skal ha tverrforbindere mellom kjøreskinnene og være innbyrdes forbundet.
  2. Utførelse: Begge kjøreskinnene på svingskiven skal være forbundet med skivens understilling.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon