TRV:01129

ID TRV:01129
Bok 510
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Utjevning av kjøreskinner: I buttspor uten togdeteksjon på elektrifiserte banestrekninger skal minst en kjøreskinne inngå i returkretsen for å begrense potensialforskjeller under frakobling og tilkobling av hensatt materiell.
  1. Utførelse: Utførelsen avhenger av sporfeltsystem, se Koordinering med togdeteksjon.
  2. Utførelse: På lange buttspor skal tverrforbinder mellom skinner installeres i samsvar med Tabell: Avstand mellom tverrforbindelser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon