TRV:01205

ID TRV:01205
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst a) I tunneler skal det benyttes hvite PN 12 rør uten fargestoffer med brannhemmende kappe og ytre diameter på 40 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt 3.2.3 "Dimensjonering av rør og fiberkabel i tunnel"