TRV:01205

ID TRV:01205
Bok 560
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Ved åpen forlegning: I tunneler skal det benyttes trekkerør/varerør for kabler til ekomnett.
  1. Utførelse: Ved rehabilitering og oppgradering av eksisterende tunnelinfrastruktur skal føringer fra Felles Elektro under avsnitt 2.6 Kabler i tunneler benyttes for vurdering av materialvalg, kabeltyper, føringsvei mhp sikkerhet og brannforløp i tunnel.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at kabler til transmisjonsanlegget legges beskyttet i tunneler.
Endringsartikler 560_2021_Endringsartikkel_3076
Relatert krav TRV:00484, TRV:00505, TRV:00506
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon "Dimensjonering av rør og fiberkabel i tunnel"
Nyttige lenker TSI SRT med tilhørende "Application guide" : https://www.era.europa.eu/activities/technical-specifications-interoperability_en