TRV:01465

ID TRV:01465
Bok 543
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Krav til ytelse i miljøet: Utstyr og komponenter skal ikke skades under transport, lagring, installasjon, drift og nedrigging som følge av miljø og/eller klimatiske forhold.
  1. Utførelse: Kravene i tabellene 1 til 4 bør benyttes for å dokumentere komponentenes kvalitet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon