TRV:01649

ID TRV:01649
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Systemspesifikt, Sikkerhetskrav
Kravtekst Utforming: Følgende deler er å betrakte som en høyspenningsinstallasjon som blant annet utløser forskriftskrav at minst to personer skal være til stede ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegget:
  1. Utførelse: Høyspenningskomponentene skal installeres i et høyspenningsrom.
  2. Utførelse: Inngangen til høyspenningsrom skal ha "Høyspenningsskilt" og skilt med angivelse av det høyeste spenningsnivået i rommet, slik som "1 730 V", "11 kV", "15 kV ","22 kV" eller det som måtte være relevant.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Installasjonskrav for utforming av høyspenningsanlegg.
Endringsartikler Endringsartikkel 615
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme