TRV:02571

ID TRV:02571
Bok 550
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Utløsing av en togvei, del av togveien eller objekt i en togveien skal kun skje når, se følgende figurer for utløsing av togvei, Figur: Utløsning av togvei 1, Figur: Utløsning av togvei 2, Figur: Utløsning av togvei 3 og Figur: Utløsning av togvei 4:
  1. Innledende sporavsnitt er fritt
  2. Avsluttende sporavsnitt er belagt
  3. Sporavsnitt foran signal for motrettet kjøreretning (signal (z)) skal være belagt med minimum en aksel (gjelder ikke for del av togvei eller objekt i togvei, se Figur: Utløsning av togvei 2)

Unntak til punkt 3:

  1. Gjelder ikke for togvei med sluttpunkt i innkjørhovedsignal eller et innkjørstoppskilt.
Figur: Utløsing av togvei (f.eks. innkjørtogvei)
Figur: Utløsing av togvei (f.eks. innkjørtogvei)
Figur: Utløsing av togvei (f.eks. utkjørtogvei)
Figur: Utløsing av togvei (f.eks. togvei på blokkstrekning)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet beskriver betingelser som må være oppfylt for at en togvei kan løses ut ved togpassasje.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon 4.1.3.1 Utløsing av togvei ved togpassasje