TRV:03121

ID TRV:03121
Bok 546
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utformingskrav
Kravtekst Behov for koblingshus: Ved sammenkobling av flere baner, linjer eller hovedspor skal eget koblingsanlegg som beskrevet i dette kapittel vurderes basert på robusthet (koblings- og seksjoneringsmuligheter, feilfrekvens og vedlikehold av kontaktledningsanlegget) og sikker verndekning (hovedspor av linje iht. Trafikkregler for jernbanenettet 1.9 Definisjoner for linjen).
  1. Utførelse: I tilfeller der vurderingen tydelig viser uforholdsmessig stor kostnad, kan koblingsanlegget erstattes av nødvendige kontaktledningsbrytere.
  2. Vurdering: Valg av koblingshus er en strategisk beslutning som skal tas i samråd med eier av utredning av banestrømforsyningen (p.t. Energi) og ikke alene av det enkelte prosjekt
  3. Verifisering: Vurderingene som legges til grunn skal dokumenteres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre tilstrekkelige koblingsmuligheter og sikker verndekning.
Endringsartikler 546 2020 Endringsartikkel 2575, 546 2016 Endringsartikkel 1332, 546 2014 Endringsartikkel 1028
Relatert krav TRV:03176, TRV:03178
Opprettet 2015/01/26
Referanse EH-027288-000 ID450

EH-027288-006

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon