TRV:03162

ID TRV:03162
Bok 546
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst Generelle krav til driftskontrollsystemer inkludert lokalkontrollanlegg er gitt i Felles elektro/Prosjektering og bygging/Driftskontrollsystemer for elektriske forsyningsanlegg. Spesielle krav til lokalkontroll av sonegrensebrytere er gitt her.

Fjernkontroll: Sonegrensebryteren skal kunne fjernkontrolleres.

  1. Utførelse: Automatikkfunksjonene (TRV:03157, TRV:03158 og TRV:03159) skal kunne deaktiveres og aktiveres via fjernkontroll for å hindre at bryteren automatisk åpner og bryter forbindelsen til for eksempel etablert endepunktsjording eller termografering. Deaktivert automatisk funksjon samtidig med spenningssatt anlegg skal gi alarm for å hindre drift med redusert verndekning. Det skal finnes operative regler for deaktivering av automatiske funksjoner.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre fjernstyrte koblingsmuligheter.

Hindre at bryter som skal ligge inne automatisk kobles ut og gjør arbeid vanskelig eller farlig. Sikre at automatikk ikke får ligge ute i drift slik at vernfunksjonen mistes.

Endringsartikler 546 2021 Endringsartikkel 3153
Relatert krav TRV:03177, TRV:03176, TRV:03411
Opprettet 2022/02/10
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon