TRV:03185

ID TRV:03185
Bok 546
Kapittel 18
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Tilgjengelighetsstudie: For alle stasjonsanlegg (matestasjoner, koblingshus, sonegrensebrytere osv.) og ledningsanlegg skal det i prosjekteringen utføres en pålitelighetsstudie som sannsynliggjør forventede RAM-parametere over anleggets levetid og konsekvens for kraftsystemet anlegget er en del av.
  1. Utførelse: Studien skal skille mellom planlagt utilgjengelighet (eksempel forebyggende vedlikehold) og ikke planlagt utilgjengelighet (eksempel feil).
  2. Utførelse: Studien skal skille mellom kortvarig (< 1 dag) og langvarig (> 1 dag) utilgjengelighet.
  3. Dokumentasjon: Studien skal dokumenteres i en teknisk rapport som beskriver både forutsetninger, analysemetodikk og resultater.
  4. Unntak: For kontaktledningssystemer i Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Elektrisk utforming og Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Mekanisk utforming kan tilgjengelighetsstudien begrenses til å gjelde seksjonerings- og omkoblingsmuligheter, bruk av matekabler, forbigangsledning osv.
  5. Verifikasjon: Rapporten skal oppdateres for eventuelle endringer etter bygging.
Grafikkvisning
Krav følger av Analyse
Kravhensikt Verifikasjon av systemkrav til RAMS-parametere.

Tilsvare FASIT-rapportering.

Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 774, 546 2012 Endringsartikkel 499
Relatert krav
Opprettet 2013/01/22
Referanse EH-027288-000 ID51
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon