TRV:03266

ID TRV:03266
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Beskyttelse mot brann: Matestasjoner skal prosjekteres og bygges slik at personskader, materielle skader og utetid som følge av brann begrenses.
  1. Utførelse: Redundante enheter, og for øvrig komponenter med høyt brannpotensial, stor kostnad, lang reparasjonstid, eller liknende, skal plasseres i ulike brannseksjoner
  2. Utførelse: Brannseksjonene skal utføres slik at brann og røyk i en branncelle ikke sprer seg til andre brannceller.
  3. Dokumentasjon: Det skal gjennomføres en risikoanalyse som skal ligge til grunn for valg av brannsikringstiltak. Risikoanalysen bør etter tidligere praksis legge til grunn at alle matestasjonsanlegg er særskilte brannobjekter.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Redusere konsekvensene av brann i matestasjon. Sikre banestrømforsyningen.

Hindre røykspredning og dermed spredning av utilgjengelighet ved brann.

Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1377, 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03186, TRV:03190
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID276, ID277

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Dispensasjonssøknad: Sak #546-002712 Plassering av vern og eventuelt problem brannsikkerhet.

Kravet er delvis redundant med TRV:03046, men spesifisert for matestasjoner. Med reduntante enheter er det nok først og fremst tenkt på redundante mateenheter.