TRV:03271

ID TRV:03271
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Lastbegrensning: For å kunne redusere driftsmarginer og unngå unødvendige utkoblinger skal mateenheter være utstyrt med lastbegrensningsfunksjon som skyver last over til andre matenheter (inklusive andre matestasjoner) i samkjøring og reduserer togenes last i øydrift framfor å koble ut for å hindre overbelastning.
  1. Unntak: Der strategien om å redusere belastningen ikke lykkes kan mateenheten kobles ut selektivt for å verne seg selv, med påfølgende automatisk eller fjernstyrt oppstart.
    For øydrift er riktig reguleringsstrategi vanskelig definerbar når aktiv og reaktiv effekt flyter i ulik retning.
  2. Unntak: Kravet gjelder ikke transformatorstasjoner uten tilstrekkelig reguleringsmulighet.
  3. Verifikasjon: Funksjonaliteten og virkemåten skal beskrives i en teknisk rapport samt verifiseres med test
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Redusere sannsynligheten for utkjøring av omformer pga overbelastning. Gjør at en kan redusere marginene
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03213, TRV:03175
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID273

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01