TRV:03276

ID TRV:03276
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Egengenererte pendlinger: Matestasjonen skal ikke selv forårsake effektpendlinger, verken gjennom dårlig dempede resonanser eller diskontinuerlig regulering.
  1. Verifikasjon: Teoretiske analyser skal vise at alle lavfrekvente resonanser som matestasjonen genererer eller bidrar til er godt dempet og at ulineære fenomener i overgangen mellom ulike driftsmodi ikke gir opphav til stående pendlinger.
  2. Verifikasjon: Praktiske tester ved idriftsettelse skal støtte de teoretiske analysene (isolerte tester med matestasjonen alene og i samtrafikk med annen infrastruktur og rullende materiell), for eksempel ved å undersøke reaksjonene ved sprangforstyrrelser.
  3. Dokumentasjon: Eventuelle resonansers demping kan dokumenteres ved hjelp av frekvensresponsene for d- og q-akse, se eget vedlegg (under utarbeidelse).
  4. Vurdering: Dersom effektpendlinger oppstår skal akseptansen være basert på hvor ofte og av hvilken grunn de oppstår og hvordan de påvirker den totale oppførselen til systemet.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre at matestasjonen er en viktig årsak til lavfrekvente pendlinger.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03222, TRV:03223
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID258

EH-027288-019

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon
Nyttige lenker Teknisk regelverk:Forbedringsorientert kvalitetskontroll 2021-01