TRV:03280

ID TRV:03280
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Overspenning på grunn av overharmoniske: For å tillate andre komponenter i kraftsystemet å generere overharmoniske samtidig som kravet om overspenningen overholdes skal matestasjoner ikke generere overspenninger noe sted i nettet som har toppverdi over 27 kV kontinuerlig og 29 kV over 5 minutter, det vil si 1 kV margin til kravene gitt for kraftsystemet totalt.
  1. Betingelse: Spenningen på matestasjonens 15 kV-samleskinne skal være mindre eller lik Umax1 i NEK EN 50163:2004/AC:2013.
  2. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved teoretisk beregning gitt kraftsystemet (uten tog) matestasjonen skal plasseres i.
  3. Verifikasjon: En detaljert modell av kraftsystemet som påkrevd i verifikasjon 1 kan erstattes av en antatt og forenklet worst-case modell i vedlegg Forenklet beregningsmodell (informativt) (uten tilhørende tog) dersom denne antas å være representativ.
  4. Verifikasjon: Resultatene fra verifikasjon (2) alternativt (3) skal sannsynliggjøres med relevante målinger.
  5. Dokumentasjon: Frekvensspekter for mateenhetens utspenning, både fra mateenheten og til 15 kV-samleskinne, skal leveres med tilstrekkelig oppløsning og båndbredde på et åpent format. Se EH-900128-000 for informasjon.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Hindre at overharmoniske gir utilstrekkelig spenningskvalitet eller eksiterer elektriske resonanser i kraftsystemet.
Endringsartikler 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03216, TRV:03217
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID40

EH-027288-019 EH-900128-000

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon