TRV:03285

ID TRV:03285
Bok 546
Kapittel 19
Vedlegg
Kravtype Utformingskrav
Kravtekst Audiofrekvente sporfelt: For å redusere sannsynligheten for driftsforstyrrelse for audiofrekvente sporfelt skal overharmonisk spenning fra en matestasjon med statiske mateenheter ikke føre til overharmoniske strømmer gjennom kjøreskinnene i et sporavsnitt som overskrider 10 % av tillatte grenseverdier for “influencing unit” i CLC/TS 50238-2:2020.
  1. Betingelse: Kravet skal kun gjelde når mateenheten kan mate ut til en strekning der disse sporfeltene benyttes: TI21 (avsnitt A.17), FTGS 46 og FTGS 917 (avsnitt A.7).
  2. Verifikasjon: Overholdelse skal verifiseres ved teoretisk beregning gitt kraftsystemet matestasjonen skal plasseres i sammen med et for strekningen representativt togsett plassert nært og fjernt fra matestasjonen.
  3. Verifikasjon: En detaljert modell av kraftsystemet som påkrevd i verifikasjon 2 kan erstattes av en antatt og forenklet worst-case modell i vedlegg Forenklet beregningsmodell (informativt) (med tilhørende tog) dersom denne antas å være representativ.
  4. Verifisering: Oppfyllelse av kravet skal verifiseres ved måling i 15-20 sekunder etter at transienter er dødd ut og for alle driftsmodi av mateenheten (variasjon av modulasjonsindeks, ulike kontrollstrategier, filterkonfigurasjoner, mateenheter i drift osv.)
  5. Utførelse av verifikasjon: Ved bruk av typisk og kjent svitsjeteknologi med filterkonfigurasjon LC eller LCL, tog (“influencing unit”) som beskrevet i NEK CLC/TS 50617-1:2015 punkt F.3 og verste tilfelle med ensidig mating kan verdier gitt i EH-900127-000 mtp. audiofrekvente sporfelt benyttes som veiledning til krav til matestasjonens 15 kV-samleskinnespenning i tomgang når alle utgående linjebrytere er utkoblet.
  6. Vurdering: Vurdering av overholdelse skal gjøres hjelp av evalueringsmetoden (båndpassfilter og integrasjonstid) som er angitt i CLC/TS 50238-2:2020.
  7. Vurdering: I tilfelle det er betydelige økonomiske gevinster ved økt emisjon fra mateenheten, kan tillatt emmisjon økes med en faktor på maksimalt 2…3 forutsatt at det overordnede kravet i Banestrømforsyning/Prosjektering og bygging/Kraftsystem#EMC fremdeles overholdes.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Redusere sannsynligheten for forstyrrelse av audiofrekvente sporfelt.
Endringsartikler 546 2017 Endringsartikkel 1463, 546 2014 Endringsartikkel 783
Relatert krav TRV:03226
Opprettet 2014/01/25
Referanse EH-027288-000 ID383

EH-027288-019
EH-900127-000

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon


Endringsforslag #3843