TRV:03404

ID TRV:03404
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Funksjonstest (innstillinger): Ved endringer i enten vernet enhet eller vernutrustningen skal vernfunksjonaliteten testes slik som beskrevet i Banestrømforsyning/Vedlikehold/Vern#Generelt.

Dette kravet revurderes i 2023 basert på hendelsene på Follobanen i 2022. Ta kontakt via Kommentarer og spørsmål til Teknisk regelverk.

Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre at vern løser på riktige verdier etter releplanen.
Endringsartikler 547 2017 Endringsartikkel 1270
Relatert krav TRV:03397, TRV:03398
Opprettet 2017/02/01
Referanse EH-027288-000 ID130

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon