TRV:03417

ID TRV:03417
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Klareringstid sone 2: Sone 2 skal være reserve for sone 1.
  1. Utførelse: Klareringstiden for sone 2 skal stilles inn tidsselektivt mot sone 1.
  2. Utførelse: Utkobling i sone 2 skal koordineres med andre vern for å oppnå selektivitet.
  3. Utførelse: Feil i sone 2 skal frakobles innen 300 ms, som ligger til grunn for bestemmelser i NEK EN 50388-1:2022.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342, 546 2024 Endringsartikkel 3947
Relatert krav TRV:03406, TRV:03394
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID170

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon