TRV:03423

ID TRV:03423
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Selektivitet bak overstrømsvern: Selektivitet mot kortslutning bak vernet skal vurderes ved reléplanlegging.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Selektivitet mellom forskjellige vernede enheter (nivåer i EN 50633).
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342
Relatert krav TRV:03394, TRV:03405, TRV:03399
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID179

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon