TRV:03399

ID TRV:03399
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav, Dokumentasjonskrav
Kravtekst Om reléplanen: Reléplan for den vernede enheten skal dokumentere at Teknisk regelverk oppfylles i den delen som omfatter innstilling av vern for alle koblingssituasjoner som ligger til grunn.
 1. Utførelse: Reléplanen skal inneholde den informasjon og de vurderinger som ligger til grunn for innstillingene og de eventuelle kompromisser som er inngått, dvs. bl.a.:
  • beskrivelse av arbeidets omfang
  • enlinjeskjema for anlegget som skal vernes
  • oversikt over alle vernenheter og vernfunksjoner den omfatter:
   • kriterier for valg av innstilling og marginer
   • oversikt over alle innstillinger den omfatter, inklusivt:
    • impedansplandiagram ved innstilling av distansevern
    • kortslutningsberegninger ved innstilling av overstrømsvern
    • tid-strømdiagram for overstrømsvern der inverstidskarakteristikker benyttes
  • dokumentasjon om at anlegget er tilstrekkelig vernet ved dimensjonerende tilbakemating
  • oversikt over verndekningen av anlegget (se eksempel i figur)
  • reléplankommentarer til brukte diagrammer
  • referanseliste (kilder skal henvises i teksten der de brukes)
  • betingelser for bruk av de ulike parametersett, dersom flere parametersett skal brukes
  • pålitelighetsøkende metode iht. TRV:03405 (Vernprinsipper i banestrømforsyningen)
 2. Operative tiltak: Tillatte og ikke-tillatte koblinger skal være identifisert og informert (skriftlig) til leder for kobling, for eksempel med angivelse av frakoblet anleggsdel, bruk av riktig bryter og verndekning, iht. TRV:08196 og TRV:03176.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav, Analyse
Kravhensikt Sikre kvalitet på releplanen gjennom at den inneholder de opplysningene en har behov for og er etterrettelig.
Endringsartikler 546 2018 Endringsartikkel 2130, 546 2016 Endringsartikkel 1342,546 2023 Endringsartikkel 3764
Relatert krav TRV:03397, TRV:03398, TRV:08196, TRV:03176
Opprettet 2016/02/01
Referanse EH-027288-000 ID152

EH-027288-020

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Endringsforslag 2023-12-15.