TRV:03440

ID TRV:03440
Bok 546
Kapittel 20
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst Bryterfeilvern: Feilklarering og nødfrakobling skal sikres selv ved feil på en effektbryter eller kommunikasjon mellom vern og effektbryter.
  1. Utførelse. Gjenutløsning: Dersom normal utløsning av effektbryter ikke har skjedd innen en innstillbar og forhåndsbestemt tid etter utløsningsimpuls er gitt, skal ny utløsningsimpuls gis, fortrinnsvis via den andre SUB jf. TRV:03410 Verninndeling.
  2. Utførelse. Backup-utløsning: Dersom gjenutløsning ikke har lyktes innen en innstillbar og forhåndsbestemt tid skal, det gis utløsningsimpuls til omkringliggende brytere i koblingsanlegget. Med omkringliggende brytere menes brytere som spenningssetter bryteren som ikke løste som normalt. (Egne avganger til kun autotransformatorer spenningsetter ikke samleskinnen når den er frakoblet).
  3. Utførelse: Tidsforsinkelser for gjenutløsning og backup-utløsning skal bestemmes ut fra selektivitet, kortslutningsytelse og det elektriske anleggets evne til å tåle kortslutningsbelastning. Typiske tidsforsinkelser er 0,1 til 5 s.
  4. Utførelse: Etter utløst bryterfeilvern skal effektbryter(e) som er løst ut blokkeres.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt Sikre klarering av kortslutning ved feil på effektbryter.
Endringsartikler 546 2016 Endringsartikkel 1342, 546 2023 Endringsartikkel 3763
Relatert krav TRV:03191
Opprettet 2016/02/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon

Inkluderer følgende tidligere krav fom. regelverksrevisjonen 2023-09-14: