TRV:03987

ID TRV:03987
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst a) På sideplattformer hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal plattformbredde være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre samsvar ved bruk av rullestolrampe.

Moderne tog (iht universell utforming) kan gjøre det mulig å lette/redusere disse kravene men det er fortsett nødvendig å sjekke minimumsplassen som trengs for bruk av rullestol.

Relatert krav TRV:03949, TRV:03988
Opprettet
Referanse

TSI PRM (2015, krav 4.2.1.14 -> 5.3.1.2., 5.3.1.3. )
TSI PRM (2015, Appendix L)
TSI PRM (2015, Chapt 4.4.2)
TSI PRM (2015, Chapt 4.2.2.2)

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon