TRV:03988

ID TRV:03988
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst b) På midtplattform og mellomplattform hvor det skal anvendes mobil rullestolrampe skal bredde fra plattformkant til motstående sikkerhetssone være minimum 3,5 meter ved høy plattform (760 mm) og minimum 4,5 meter ved lav plattform (550 mm).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav identisk med TRV:03987: Samsvar med bruk av rullestolrampe.

Moderne tog (iht universell utforming) kan gjøre det mulig å lette/redusere disse kravene, men det er fortsett nødvendig å sjekke minimumsplassen som trengs for bruk av rullestol.
En person i rullestol skal kunne komme seg ut av toget uten å trenge inn i sikkerhetssonen på den andre siden (personens sikkerhet) og sikkerhetsonen må være fri for stående gjenstander.
Krav til sikkerhetssonen skal sikre at passasjerer på plattform er i trygg avstand til tog i bevegelse.

Relatert krav TRV:03983, TRV:03949, TRV:03987
Opprettet
Referanse

TSI PRM (2015, krav 4.2.1.14 -> 5.3.1.2., 5.3.1.3. )
TSI PRM (2015, Appendix L)
TSI PRM (2015, Chapt 4.4.2)
TSI PRM (2015, Chapt 4.2.2.2)

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon