TRV:03989

ID TRV:03989
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst a) Bygninger, hus, benker, trappeoppganger o.l. med lengde over 1 meter skal plasseres med følgende minimumsavstander fra sikkerhetssonens innerkant:
  • 2,0 m
  • 2,5 m når trafikk med servicebil forekommer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Krav til minste avstand mellom faste gjenstander/bygninger og sikkerhetssonen skal ivareta sikkerhet og fremkommelighet på plattform ved at det sikres tilstrekkelig plass for passasjerer og kjøretøy som betjener tog.
  • Minste avstand skal hindre trengsel og fare for å bli presset ut i sikkerhetssonen.
  • En servicebil skal kunne kjøre på plattformen når det er publikum til stedet.
Relatert krav TRV:03990, TRV:03979, TRV:03977, TRV:03984
Opprettet
Referanse TSI PRM (2015, krav 4.2.1.12 -4)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon