TRV:03990

ID TRV:03990
Bok 530
Kapittel 14
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst b) Master, søyler og andre formål av utstrekning mindre enn 1 meter, kan plasseres med følgende minimumsavstand fra sikkerhetssonens innerkant:
  • 1,5 m
  • 2,0 m når trafikk med servicebil forekommer
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Ivareta sikkerhet og fremkommelighet på plattform ved at det sikres tilstrekkelig plass for passasjerer og kjøretøy som betjener tog.

Hensikt til krav er identisk med TRV:03989
Avstandene er redusert i forhold til krav TRV:03989, fordi gjenstandene er mindre i størrelse.

Relatert krav TRV:03989, TRV:03979, TRV:03977, TRV:03984
Opprettet
Referanse TSI PRM (2015, krav 4.2.1.12 -4)
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon