TRV:04246

ID TRV:04246
Bok 532
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst d) Innmåling fra geodetisk fastmerkenett skal tilfredsstille krav til geodetisk kvalitet angitt i Tabell: Krav til geodetisk kvalitet ved innmåling av spor fra fastmerkenett.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse 532 2021 Endringsartikkel 2305

532_2022_Endringsartikkel_2937

Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon