TRV:04265

ID TRV:04265
Bok 532
Kapittel 7
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Skinner i hovedspor skal byttes dersom den totale slitasje t har nådd grensen tmaks som er angitt i Tabell: Største tillatte skinneslitasje, avhengig av skinneprofil, svilleavstand og overbygningsklasse. Utbedring skal skje så snart det praktisk lar seg gjøre, senest i løpet av kommende års vedlikeholdssesong.
'"`UNIQ--math-00000000-QINU`"'     (1)
Grafikkvisning
    (1)
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon