TRV:04391

ID TRV:04391
Bok 532
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Nødvendig siktlengde fra planovergang uten veisikringsanlegg til tog er gitt i Tabell: Nødvendig siktlengde [m] ved planoverganger. Valg av passeringstid, t, avgjøres ut fra hvilke trafikanter som benytter planovergangen, se Tabell: Passeringstid over planoverganger.

Siktlengdekravene baserer seg på et tog som kjører i konstant hastighet, samt passeringstid for veifarende. For planoverganger hvor tog ikke holder konstant hastighet, dvs. hvor fartsgrensen endres, beregnes siktlengdekravet basert på den høyeste av de to hastighetene.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre tilstrekkelig sikt slik at veifarende kan krysse planovergang sikkert.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3268
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Planoverganger#Siktlengdekrav