TRV:04444

ID TRV:04444
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ Toleranser for sporvidde i krysspartiet er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssveksler og usymmetrisk dobbeltveksel (A11, A12, A17, A18, A19, A20) og Tabell: Toleranser sporvidder sidekrysspar, dobbel og enkel kryssveksel/sporkryss (A21, A22, A23, A24,).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at tog kan passere gjennom keysspartiet i sporveksler uten fare for avsporing
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Sporvidde i kryssparti