TRV:04444

ID TRV:04444
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ a) Toleranser for sporvidde i krysspartiet er gitt i Tabell: Toleranser for sporvidder kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssveksler og usymmetrisk dobbeltveksel (A11, A12, A17, A18, A19, A20) og Tabell: Toleranser sporvidder sidekrysspar, dobbel og enkel kryssveksel/sporkryss (A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon