TRV:04673

ID TRV:04673
Bok 562
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav
Kravtekst Ettersyn slukkemiddel: Brannslokkeapparater / -systemer skal ettersees periodisk og hvis nødvendig etterfylles slik at funksjonsdyktigheten sikres og tilhørende sertifiseringskrav opprettholdes.
Grafikkvisning
Krav følger av Overordnet krav
Kravhensikt
Relatert krav TRV:03045, TRV:03046, TRV:03047, TRV:03048, TRV:03049, TRV:03050
Opprettet
Referanse Byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende veiledning
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - GENERELT - "Brannsikring"