TRV:05045

ID TRV:05045
Bok 532
Kapittel 13
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst ▶ a) '"`UNIQ--xr-00000000-QINU`"', '"`UNIQ--xr-00000001-QINU`"', '"`UNIQ--xr-00000002-QINU`"' og '"`UNIQ--xr-00000003-QINU`"' viser hvilke grenseverdier som gjelder for de forskjellige kvalitetsklasser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet 2011/01/01
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon