TRV:05331

ID TRV:05331
Bok 531
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst For sveising ved skinnetemperatur under 00 C kreves en tilleggsertifisering for sveising i kaldt klima i henhold til Vedlegg/Godkjenning av skinnesveisere
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon