TRV:05545

ID TRV:05545
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Sporvekselutrustningen skal prosjekteres slik at av låsing og posisjon kun oppnås når sporvidden er ≥ 1426 mm i tungens anleggsflate bak tungespiss.
Ved målinger i installert infrastruktur kan noe lavere sporvidde aksepteres, se TRV:07162
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3068 Endringsartikkel 2722, Endringsartikkel 3402 Endringsartikkel 2515, Endringsartikkel 3136
Relatert krav TRV:07162
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Prosjektering - Sporveksel og sporsperreutrustning - "Generelt"