TRV:05545

ID TRV:05545
Bok 550
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Sporvekselutrustningen skal sikre at kontroll av låsing og posisjon kun oppnås når sporvidden er ≥ 1426 mm i tungens anleggsflate bak tungespiss.
  1. Unntak: Gjelder ikke i sporveksler utrustet med bare en drivmaskin.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Prosjektering - Sporveksel og sporsperreutrustning - "Generelt"