TRV:07162

ID TRV:07162
Bok 552
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ I anleggsflate bak tungespiss skal det ikke være mulig å oppnå kontroll dersom sporvidden mellom tilliggende tunge og stokkskinne på noe punkt er mindre enn 1422 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3069, Endringsartikkel 2724, Endringsartikkel 3662
Relatert krav TRV:05545
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Signal/Vedlikehold/Sporveksel- og sporsperreutrustning