TRV:07162

ID TRV:07162
Bok 552
Kapittel 8
Vedlegg
Kravtype Sikkerhetskrav
Kravtekst ▶ b) I anleggsflate bak tungespiss skal sporvidden mellom tilliggende tunge og stokkskinne ikke på noe punkt være mindre enn 1426 mm.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon