TRV:06214

ID TRV:06214
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst
FATC prosjekteres slik at avvikshastighet gjennom en sporveksel alltid overvåkes teknisk.

Ved signal 21 skal “kjør”- hastighet kodes lik sporvekselhastighet.

Unntak 1: Der hvor sporvekselhastigheten er overvåket på annen måte skal «kjør»-hastigheten kodes til 270.

Annen overvåking kan for eksempel være med SVG eller andre hastighetsbalisegrupper.

Unntak 2: «Kjør»-hastigheten kan kodes lavere enn sporvekselhastigheten dersom det er nødvendig av hensyn til videre infrastruktur.

Slike tilfeller er beskrevet under avsnitt Signal/Prosjektering/ATC#A-bortflytting.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1627, Endringsartikkel 3307, Endringsartikkel 3638
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon