TRV:07779

ID TRV:07779
Bok 532
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst I hovedspor og hovedtogspor skal hele tungeanordningen skiftes.
  • Unntak: I sporveksler som ikke ligger i hovedspor eller hovedtogspor, kan tungen skiftes alene, dersom stokkskinnen samtidig tilpasses ny tunge ved sliping og påleggssveising. Tilsvarende gjelder for separat utskifting av stokkskinne.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal sikre at tunge og stokkskinne er tilpasset hverandre.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler#Tunge og stokkskinne