TRV:07842

ID TRV:07842
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Anlegget skal ta hensyn til følgende forhold for sikker drift og betjening:
 1. Utførelse: Det skal ikke være mulig å spenningssette togvarmepost før stikkeren er tilkoblet rullende materiell.
 2. Utførelse: Det skal ikke være mulig å frakoble stikker med spenningssatt togvarmepost.
 3. Utførelse: Det kan settes opp skilt ved togvarmepost med informasjon om funksjonalitet ved utfall av energileveranse fra nett (anbefalt). Mulig informasjonstekst er ett av følgende:
  1. "Ved nettutfall sendes varsel om nettutfall til ... slik at eventuell forsyning til rullende materiell kan reaktiveres manuelt."
  2. "Etter nettutfall må togvarmeposten reaktiveres manuelt."
  3. "Etter nettutfall gjenopprettes eventuell spenningsforsyning til tilkoblet rullende materiell."
  4. (Tilpasset tekst.)
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre en trygg betjening av anlegget.
Endringsartikler Endringsartikkel 172
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme