TRV:07856

ID TRV:07856
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Returkrets: Mellom en togvarmepost og alle spor som denne forsyner, skal det være en direkte forbindelse til returkretsen.
  1. Utførelse: Alle tilkoblinger i kjøreskinner skal skal utføres med presset skruforbindelse.
  2. Utførelse: Tilkobling til kjøreskinner utføres ved togvarmepost.
  3. Utførelse: Returforbindelse fra kjøreskinnene til transformator skal dimensjoneres for samme belastning som togvarmeposten.
  4. Utførelse: Returleder skal ikke inneholde bryter, vern eller sikringer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre rett tilkobling for returkrets.
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme