TRV:07860

ID TRV:07860
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ytelse: Transformatoren bør utføres i rustfritt eller galvanisert stål, i henhold til Fe/Zn klasse A i NS-EN ISO 1461.
  1. Utførelse: Kapslingen skal, uavhengig av plassering, være slik at fuktighet og støv ikke reduserer levetid og ytelse for transformatoren.
  2. Utførelse: Transformator skal tåle kontinuerlig maksimal skjevbelastning.
  3. Utførelse: Transformatorens kasse skal utjevnes til hovedskinne for utjevningsforbindelser, MEB (og videre til returkretsen).
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon