TRV:07860

ID TRV:07860
Bok 543
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Ytelse: Transformatoren bør utføres i rustfritt eller galvanisert stål, i henhold til Fe/Zn klasse A i NS-EN ISO 1461.
  1. Utførelse: Kapslingen skal, uavhengig av plassering, være slik at fuktighet og støv ikke reduserer levetid og ytelse for transformatoren.
  2. Utførelse: Transformator skal tåle kontinuerlig maksimal skjevbelastning.
  3. Utførelse: Transformatorens kasse skal utjevnes til hovedskinne for utjevningsforbindelser, MEB (og videre til returkretsen).
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at transformatoren opprettholder ytelsen gjennom hele dens levetid.
Endringsartikler Endringsartikkel 615
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Togvarme