TRV:07899

ID TRV:07899
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Omfang: Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.
  1. Vurdering: Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
  2. Utførelse: For fjernstyrte sporsperrer skal det installeres varmeelementer. Reguleringen styres av egen føler.
  3. Utførelse: Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.
  4. Utførelse: På bevegelige sporkryss skal det monteres varmeelementer på både den bevegelige delen og på vingedelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon