TRV:07899

ID TRV:07899
Bok 543
Kapittel 5
Vedlegg
Kravtype Funksjonskrav, Utførelseskrav, Utformingskrav
Kravtekst Omfang: Det skal prosjekteres med varmeelementer på alle sentralstilte sporveksler.
  1. Vurdering: Behov for sporvekselvarme i sporveksler i tunneler skal vurderes spesielt.
  2. Utførelse: For fjernstyrte sporsperrer skal det installeres varmeelementer. Reguleringen styres av egen føler.
  3. Utførelse: Elektriske krav til installasjon av varmeelementer for sporsperre er som for varmeelementer til sporveksler.
  4. Utførelse: På bevegelige sporkryss skal det monteres varmeelementer på både den bevegelige delen og på vingedelen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre nødvendig installasjon av varemeelementer
Endringsartikler Endringsartikkel 1738 Endringsartikkel 1742 Endringsartikkel 1499
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Lavspenning og 22 kV/Prosjektering/Sporvekselvarme