TRV:08059

ID TRV:08059
Bok 562
Kapittel 6
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav
Kravtekst Feilretting, omlegging og sanering: Langlinjekabel skal vurderes for sanering eller tatt ut av bruk når den må kappes i forbindelse med arbeid på underbygning e.l.
  1. Utførelse: langlinjekabel som unntaksvis fortsatt er i bruk og som det oppstår brudd eller skader på skal på en strekning som ikke umiddelbart kan tas av bruk ved arbeid på underbygning e.l., skjøtes med 10 pars langlinjekabel med 0,9 mm. Omdisponering av par kan være nødvendig. Unngå å skjøte inn mer enn disse 10 parene på strekningen.
  2. Utførelse: langlinjekabel som er tatt ut av bruk, fjernes fra kabelkanaler for å disponere fremføringskapasiteten i kanalen for andre formål.
  3. Utførelse: langlinjekabel som er forlagt ved nedgravning og som er tatt ut av bruk, bør fjernes når dette er praktisk gjennomførbart.
  4. Utførelse: jordspyd i forbindelse med skjøt på fri linje skal utelates.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Sikre at langlinjekabel vedlikeholdes med felles retningslinjer for ev. utfasing av kabeltypen.
Endringsartikler 562_2021_Endringsartikkel_3021
Relatert krav TRV:01107, TRV:01108, TRV:01109
Opprettet 2021/09/14
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Langlinjekabel "Utfasing"