TRV:08206

ID TRV:08206
Bok 510
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Alarmhåndtering: Det sentrale kontrollanlegget skal håndtere alarmer i driftskontrollsystemet og kontrollerte elektriske forsyningsanlegg.
  1. Utførelse: Det sentrale kontrollanlegget skal varsle leder for kobling om en hendelse som krever reaksjon, og gi informasjon om hva som har skjedd, og hvor den har oppstått, og angi kritikalitet, se fjernkontroll og alarmoversikt.
  2. Utførelse: Det sentrale kontrollanlegget skal lagre alarmer og hendelseslogger i tilknytning til alarm, slik at det i etterkant kan gjennomføres feil- og trendanalyser og vurdere tiltak for å unngå at tilsvarende hendelse oppstår i fremtiden, se hendelseslogg og informasjonsdeling.
  3. Operative tiltak: Det skal finnes operative regler for håndtering av alarmer, blant annet med angivelse av hvem som har ansvar/mandat til å gjøre noe med hendelsen, som alarmen varsler om, se fjernkontroll.
Alarmfilosofi for Jernbaneverket (2015, IUP-00-A-00961 er basert på EN 62682:2015 og gir hensiktsmessig veiledning for identifisering og utvelging av alarmer.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse EH-024636-000 ==> DK59
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon