Tele/Vedlikehold/Transmisjonsanlegg

1 Omfang

Dette kapittel beskriver utløsende krav til vedlikehold av transmisjonsanlegg. Bane NORs transmisjonsanlegg består av følgende anleggstyper:

 • Ethernet med transmisjon over DWDM utstyr
 • IP MPLS nettverk
 • Radiolinje
 • GPRS/EDGE i GSM-R nettet
 • RAD Multiplexer
RAD-nettet, SDH, PDH og øvrig TDM baserte teknologi samt modemer er under utfasing i Bane NORs infrastruktur.

2 Generelt

Et sentralisert drift og vedlikeholdssenter overvåker trafikk og alarmer i transmisjonsanlegget.

Aktive alarmer og degradering av måltall for transmisjonstjenestene eller indikasjoner hos sluttbruker kan indikere at vedlikeholdstiltak må iverksettes.

Deler av transmisjonsanlegget er omfattet av EN 50159 kategori 2 klassifisering og vedlikeholdsaktiviteter er underlagt ITIL prosess (CM - Change Management)

TRV:07551

a) Vilkår for vedlikeholdsvindu - Oppetid og tjenestegaranti: Vedlikehold skal gjennomføres i henhold til anleggenes systemkrav slik at transmisjonstjenestenes tilgjengelighet opprettholdes.

 1. Utførelse: Vedlikeholdsaktivteten skal utføres i tråd med måltall for tilgjengeligheten fra tjenestekatalog.
 2. Utførelse : Drifts og vedlikeholdsenheten skal sørge for tilstrekkelig bemanning, kunnskap og autorisasjon for ekomnett med transmisjonsanlegg som har vedlikeholdsavtale .
Oppetidsberegninger for transmisjonsanlegg og transmisjonstjenester forutsetter at redundans og rerutingsmuligheter i tilhørende kabelanlegg er tilgjengelig.

3 SDH nettverk (Synchronous Digital Hierarchy)

SDH utstyr er under utfasing i Bane NOR sin infrastruktur.

TRV:07552

a) Alarmer eller andre feilindikasjoner: Dersom det er brudd i samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med tjenestenivået.(SLA)

TRV:07553

b) Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det

 1. - er systemalarm på transmisjonsutstyret
 2. - rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.


4 PDH nettverk (Plesiochronous Digital Hierarchy)

PDH-utstyr er under utfasing i Bane NOR sin infrastruktur.

TRV:07554

a) Alarmer eller andre feilindikasjoner: Dersom det er brudd i samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med tjenestenivået. (SLA)

TRV:07555

b) Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det

 1. – er systemalarm på transmisjonsutstyret
 2. - rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.


5 Modem

Tradisjonelle linjesvitsjede Modem er under utfasing i Bane NOR sin infrastruktur.
GSM-R GPRS-modem benyttes i transmisjonsnettet til lokasjoner der dette er hensiktsmessig og kostnadseffektivt.

TRV:07556

a) Alarmer eller andre feilindikasjoner: Dersom det er brudd i samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med tjenestenivået.(SLA)

TRV:07557

b) Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det

 1. - er systemalarm fra modemer
 2. - rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsutstyret.


6 Radiolinje

Radiolinje benyttes som transmisjonsmedium i Bane NOR sitt ekomnett fra punkt til punkt over radio grensesnitt. Radiolinjeutstyret er tilkoblet det IP/MPLS baserte kjernenettet. Radiolinjeutstyr kan leveres med forskjellig transmisjonskapasitet og benyttes primært som tilkobling fra det nasjonale fibernettet til GSM-R basestasjoner. Utstyret besørger bl.a. transmisjon for samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon for togfremføring.

TRV:07558

a) Alarmer eller andre feilindikasjoner: Dersom det er brudd i samband som bærer av sikkerhetsrelatert kommunikasjon skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med avtaleverk for tjenestenivået. (SLA)

TRV:07559

b) Vedlikeholdstiltak: Tiltak bør settes i verk dersom det

 1. - er systemalarm på radiolinjeutstyret eller tilknyttet transmisjonsutstyr
 2. - rapporteres for høy bitfeilrate på overvåkningsplattformene.


7 IP/MPLS – kjerne og aksessnett

IP/MPLS nettverket er hovedleverandør av transmisjonstjenester i Bane NORs infrastruktur.

TRV:07902

a) Transmisjon for togfremføring: Dersom det er brudd på samband som er sikkerhetsrelatert eller som har direkte betydning for togfremføring skal feilårsak identifiseres og tiltak settes i verk i samsvar med beredskapskrav og tjenestenivå.(SLA)

TRV:07560

b) Alarmer eller andre feilindikasjoner: Vedlikeholdstiltak bør settes i verk dersom det er systemalarm på IP/MPLS noder eller at tilknyttet transmisjonsutstyr rapporterer degraderende nøkkeltallsindikatorer (KPI) fra sentralisert overvåkningsplattform.